Inbound marketing for B2B

Denne artikkelen gir en introduksjon til inbound som metode og hvordan man bør gå frem strategisk for å lykkes med inbound markedsføring. 

 

Hva er inbound?

Inbound som metode handler om å skape vekst for bedriften din gjennom å bygge meningsfulle og langvarige relasjoner med forbrukere, prospekter og kunder. I inbound markedsføring produseres og distribueres innhold for å tiltrekke disse gruppene. 

Motstykket til inbound, altså outbound, omtales gjerne som den tradisjonelle formen for markedsføring og har som formål å pushe et budskap ut til potensielle kunder. Det kan være dyrt, og ROI (return on investment) er gjerne mye lavere enn for inbound markedsføring.

 

Inbound kan uttrykkes gjennom tre steg:

  1. Attract: tiltrekk de rette menneskene med relevant og hjelpsomt innhold
  2. Engage: bygg tillit gjennom å svare på spørsmål og tilby løsninger tilpasset deres behov
  3. Delight: gled kundene dine ved å overgå deres forventninger 

HubSpot-English-Inbound-Methodology-Simple (1)

Fornøyde kunder deler sine erfaringer med andre gjennom det vi kaller word of mouth, og bidrar dermed med å tiltrekke nye prospekter til bedriften din.

 

Hvordan går man frem i inbound?

Det finnes flere strategier som effektivt lar deg nå målgruppa di gjennom inbound. Vi deler strategiene inn på samme måte som de tre stegene nevnt ovenfor. 

 

Strategier for attracting

Inbound markedsføringsstrategier for attracting handler gjerne om innholdsproduksjon. Dette blogginnlegget er et godt eksempel. Produsér innhold som er verdifullt for målgruppa du ønsker å nå, og gjør det tilgjengelig gjennom blogg og sosiale medier. 

Ifølge HubSpot har markedsførere som prioriterer blogging 13x større sannsynlighet for å få positiv ROI. 

Eksempler på relevant innhold er guider til hvordan produktene dine fungerer, informasjon om hvordan firmaet ditt kan løse utfordringer hos kunden, detaljer om ulike tilbud og kundeanbefalinger.

Sørg for at innholdet er optimalisert for SEO slik at det kan bli funnet organisk av forbrukere som leter etter denne informasjonen. 

infographic (26 × 10 cm)

Strategier for engaging

Når du skal engasjere målgruppa er det viktig at du kommuniserer på en måte som støtter en langsiktig plan om gode relasjoner. Fokuser på hvordan din bedrift er verdifull og løser problemer for målgruppa. 

I dette steget har forbrukerne gjerne kommet litt lengre i kundereisen, og er klar over hvilke problemer de har og ønsker løsninger til. Jobb derfor med kundeservice og hvordan dere håndterer kontakten med interesserte prospekter og leads. 

Husk også at det er bedre å selge løsninger fremfor produkter. Knytt sammen innholdsproduksjonen som ble gjort i forrige steg med verdileveransen som vil foregå i dette og neste steg.

Se også (29.7 × 10 cm)

Strategier for delighting

Dette steget handler om å sørge for at kundene dine er fornøyde og mottar støtten de trenger også i tiden etter de handler hos deg. Formålet med dette er som sagt at de skal være så fornøyde med verdileveransen din at de kommer tilbake og til og med bringer med seg andre kunder til bedriften.

Samle inn tilbakemeldinger og bruk disse til kontinuerlig forbedring. Dette kan for eksempel gjøres gjennom markedsundersøkelser eller chatbots. En god måte å hente inn tilbakemeldinger på er å sette opp en automatisert workflow der kunder mottar en follow-up et par måneder etter de har handlet hos deg. Dette kan enkelt gjøres i programvarer som HubSpot. 

Bruk også bedriftens sosiale medier til å samhandle med kunder og gi dem informasjon som viser at du forstår dem og bryr deg om dem. Dette reflekterer positivt tilbake på bedriften og er med på å gi kundene en god opplevelse gjennom hele kundereisen. 

 

CRM støtter inbound

Et av nøkkelområdene for å lykkes med inbound er å bruke gode systemer. HubSpot er en komplett CRM-plattform og inkluderer alt du trenger for markedsføring, salg, kundeservice og content management. 

En av fordelene med et godt CRM-system er oversikten det gir over kontakter samt interaksjoner bedriften har hatt med dem. Dette går hånd i hånd med inbound-metodologien fordi det er lettere å skreddersy opplevelsen til den enkelte. 

HubSpot er for eksempel bygget for å fungere både med Gmail og Outlook slik at interaksjon med hver kontakt automatisk loggføres. Dette er verdifullt for selgere så vel som markedsførere. 

Ved å kombinere inbound-metodologien med HubSpot sin programvare, vil du skape vekst for bedriften og få kunder til å kjøpe mer, bli lengre og verve andre kunder.

 

Er du nysgjerrig på hvordan din bedrift kan dra nytte av inbound? Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Kontakt oss

Leave a Comment