Nye endringer i Facebooks Annonseadministrasjon: ODAX

Facebook (Meta) redesigner hvordan markedsførere velger målsetting i Annonseadministrasjon. Prosjektet kalles “Outcome-Driven Ads Experiences” og forkortes til ODAX. 

Endringen innebærer at de tidligere 11 målsettingene gjøres om til 6: salg, kundeemner, engasjement, appromotering, trafikk og bevissthet. 

 

Endringene trer i kraft gradvis frem til høsten 2022. Her er oversikt over viktige datoer:

  • Juli 2021: lukket alfa
  • August 2021: 5% rollout
  • Januar 2022: 25% rollout (ekskludert top spenders)
  • Mai 2022: 25% rollout (inkludert top spenders)
  • August 2022: 50% rollout
  • Oktober 2022: 100% rollout

 

Hvorfor skjer denne endringen?

Markedsførere har gitt tilbakemeldinger på at det gamle designet var for komplekst. For eksempel var det mange som slet med å oversette bedriftens målsettinger til Metas markedsføringstermer, eller manglet selvtillit til å prøve nye oppsett i frykt for å gjøre feil eller risikere fremtidig ytelse. 

I tillegg til forvirring blant markedsførere, er det gamle designet ikke tilpasset fremtidig vekst hos Meta.

Forenklingen av målsettingene og omgjørelsen fra 11 til 6 har som formål å forenkle arbeidet til markedsførere og gi en langsiktig strategi for å nå markedsføringsmål. 

 

Hvordan ser det nye designet ut?

Det gamle (og for mange nåværende-) designet organiserer de 11 målsettingene i tre kolonner som vist under:

olddesign

Det nye designet omgjør som nevnt målsettingene til 6 og vil se slik ut:

newdesign2

Klikker man på "find your objective" tas man til det gamle designet for å velge målsetting, ellers kan man velge blant de nye ovenfor.


Ønsker du rådgivning om endringene eller hjelp til kampanjeoppsett? Send oss en e-post på hei@falkmedia.no eller avtal et møte i kalenderen:

 

 

Leave a Comment