Slik bruker nordmenn sosiale medier

Dataleverandøren Ipsos publiserte nettopp oppdaterte tall for nordmenns bruk av sosiale medier for første kvartal av 2022. Rapporten gir et innblikk i utviklingen av de største sosiale mediene i Norge.

 

De fem store

Det kommer nok ikke som noen stor overraskelse at de mest brukte sosiale mediene i Norge er Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube og TikTok. Av den voksne befolkningen oppgir 78% at de bruker sosiale medier daglig. Her har det ikke vært noen signifikant endring det siste året. 

På spørsmål om hvor ofte man er inne eller bruker plattformen svarer voksne nordmenn som følger:

Topp 5 sosiale medier i Norge


Facebook

Facebook er den største sosiale medieplattformen i Norge med 82% brukere i den voksne befolkningen. 67% oppgir at de bruker Facebook daglig. Selskapet bak Facebook, Meta, eier også som kjent to andre store sosiale medier, nemlig Instagram og WhatsApp. Også meldingstjenesten Messenger hører til Facebook og har 49% daglig bruk i den voksne befolkningen. 

 

Snapchat

For nordmenn over 18 år er Snapchat den nest mest brukte sosiale medieplattformen med en andel daglige brukere på 49%. Dette er en økning på 2% fra 2021. 

Blant ungdom mellom 18 og 29 år er Snapchat den aller mest bruke plattformen. Omtrent 90% av 16-åringer sier de bruker appen daglig.

66% av voksne nordmenn har profil på Snapchat.

 

Instagram

Instagram er spesielt populært blant unge voksne og kommer på andreplass i daglig bruk etter Snapchat. Blant voksne er det den tredje største plattformen etter Facebook og Snapchat når det kommer til daglig bruk. 

Instagram er den nest største plattformen når det kommer til antall profiler. 67% av nordmenn over 18 år har profil her. 44% av voksne nordmenn oppgir at de bruker Instagram daglig, en økning på 4% sammenlignet med for ett år siden. 

 

YouTube

Nesten halvparten (49%) av voksne nordmenn har profil på YouTube. Dette er en økning på 4% sammenlignet med for ett år siden. 

YouTube er også spesielt populært blant barn og ungdom der i underkant av 60% oppgir at de bruker det daglig. 

 

TikTok

I underkant av 1 million nordmenn har i dag bruker på TikTok. Plattformen er spesielt populær blant barn og ungdom der den stort sett kommer på andreplass i daglig bruk etter Snapchat. Nesten 80% av norske tenåringer bruker TikTok daglig. 

Når det kommer til antall profiler har TikTok hatt den største økningen det siste året. 23% av nordmenn har profil på denne plattformen, en økning på 5% fra første kvartal i 2021. 

 

På vei opp

I rapporten til Ipsos vurderes Whatsapp og Pinterest som “ones-to-watch” med henholdsvis 10% og 4% daglig bruk. Dette er medier det følges ekstra nøye med på over tid for å tracke utviklingen. 

26% av nordmenn over 18 år har profil på Pinterest, og plattformen er spesielt populær blant kvinner som utgjør omtrent 2/3 av den norske brukerbasen.

TikTok har lenge vært på lista over "ones-to-watch" før den i tredje kvartal i 2021 ble del av de mest populære mediene. 

På vei inn i første kvartal i år kommer dessuten bildeappen VSCO. På vei ut i samme kvartal kommer datingappen Tinder. 

 

Leave a Comment