2023 benchmarks avslører: Instagram-engasjement på vei ned

En ny rapport fra Rival IQ viser at engasjementsraten for instagraminnlegg har falt for merkevarer til tross for at de har postet med samme frekvens. Medianen har sunket med omtrent 30% sammenlignet med året før. Den negative trenden kan spores tilbake til 2019, og alle piler peker på at video i kortform fremdeles er veien å gå for å skape engasjement.

 

Hovedfunnene er som følger:

  1. Merkevarer har mindre engasjement i år
  2. Frekvensen av poster har sunket
  3. De mest populære hashtaggene handler om høytider
  4. Reels har overtatt for karuseller som mest engasjerende type post
  5. TikTok er fremdeles på topp

 

Gjennomsnittlig engasjementsrate på Facebook:

Medianen har stort sett sunket i år med unntak av Teknikk og Programvare. Reise og retail er uendret. 

 

Gjennomsnittlig engasjementsrate på Instagram:

Engasjementsraten på Instagram har som nevnt sunket med 30% dette året. Høyere utdanning scorer klart best på tross av lav frekvens av innlegg - noe som indikerer at mer ikke alltid er bedre når det kommer til Instagram.

 

Gjennomsnittlig engasjementsrate på TikTok:

Høyere utdanning gjør det også sterkt på TikTok, og medianen på tvers av alle industrier er signifikant høyere enn på Facebook og Instagram.

I gjennomsnitt postet merkevarer 1,75 videoer hver uke. Media og helse & skjønnhet postet mest og hadde tilnærmet 4 videoer i uken.

Siden dette er det første året rapporten har tatt med TikTok i datagrunnlaget er det ingen sammenligningsgrunnlag med tidligere år. Likevel er det tydelig at appen har mye større suksess enn Facebook og Instagram når det kommer til å holde brukerne engasjerte. 

Leave a Comment