Dette er Metas nye prosjekter

I går avholdt Facebook (Meta) et live-seminar der de tok oss med på innsiden av forskningslaben i eventet Building for the metaverse with AI. Der introduserte de flere spennende prosjekter som fokuserer på kunstig intelligens, noe Mark Zuckerberg selv omtaler som “vår kanskje viktigste teknologi”. 

Denne artikkelen gir en kort introduksjon til hvordan Meta jobber med kunstig intelligens, samt en gjennomgang av de mest sentrale prosjektene fremover.

 

Bakgrunn

AI står for artificial intelligence og er det vi på norsk kaller kunstig intelligens eller KI. Store norske leksikon definerer KI som informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende fremstår som intelligent. 

En typisk fremgangsmåte for å lære opp systemer er SSL (self-supervised learning). Da gir man systemene store mengder data frem til de gjenkjenner mønstre. For eksempel kan man bruke bilder av dyr og instruere hvilke bilder som er av katter, og hvilke som ikke er det. 

Denne teknologien er relevant for flere av prosjektene til Meta, da systemene læres opp til å gjenkjenne mønstre i både bilder og tekst. Selve metaverset er et produkt av KI som altså gir fullt omsluttende opplevelser gjennom VR (virtuell virkelighet) og AR (utvidet virkelighet).

 

Prosjekt CAIRaoke

Prosjektet som har fått navnet CAIRaoke handler om å bygge fremtidens assistenter. Dagens assistenter er kort sagt underveldende, og har vanskelig for å utføre sammensatte oppgaver enten de er styrt av stemme eller tekst. 

Den nye modellen til Meta lover å gi mer personlig og kontekstuelle samtaler enn systemene vi er kjent med i dag.  For eksempel mener de følgende samtale skal gå sømløst uten at man skal trenge å gjenta seg:

👩: Sett en påminnelse til halv syv.

: På morgenen eller kvelden?

👩: På kvelden, og kall den “kjøp egg”.

: OK, din påminnelse om å kjøpe egg er satt til halv syv i morgen.

Videre snakkes det om potensialet til å bruke AR-teknologien i briller som kan hjelpe deg med å velge ut antrekk eller lese oppskrifter for deg mens du lager mat og hindre deg deg fra å ha i salt flere ganger enn oppskriften krever. 

Smarte briller høres kanskje ikke helt ukjent ut? I 2013 lanserte Google sine smartbriller som skulle fungere som en hands-free telefon. Disse ble heftig kritisert for å bryte med personvern, noe som nok også vil bli relevant for Meta når den tid kommer. 

 

Utvidet oversettelse i sanntid

Det er fremdeles slik at nesten halve jordas befolkning ikke har tilgang til internet på deres eget språk. Dette er fordi selv de mest avanserte systemene ble opplært i engelsk, og engelsk fremdeles brukes som mellommann for mange språk. 

Dette gir bakgrunn for to av Metas nye prosjekter

Det første kalles No Language Left Behind og er en ny KI-modell som kan  lære fra språk med færre eksempler å trene fra. Dette skal blant annet brukes til å skape svært gode oversettelser i hundrevis av språk. 

Det andre prosjektet kalles Universal Speech Translator og arbeider med å oversette muntlig språk i sanntid for å støtte språk som ikke er standardisert skriftlig eller både er muntlige og skriftlige. 

Ambisjonen er å skape teknologi som er mer inkluderende. Dagens system støtter kun 100 språk, hvorav mange bruker engelsk som et mellomledd for oversettelsen. Dette skaper naturlig nok mange dårlige oversettelser, der syntaksfeil fra det første språket til engelsk forsterkes i oversettelsen fra engelsk til det andre språket. De nye systemene til Meta skal støtte 10 000 språkretninger og eliminere engelsk som mellommann. 

 

Kreativ KI i hverdagen

Kunstig intelligens driver viktig medisinsk forskning som FastMRI, men brukes også til hverdagslig kreativitet som å animere barns tegninger.

 

Meta har designet en prototype som bruker KI til å automatisk animere barns tegninger av mennesker. Dette er noe som vanligvis kan være vanskelig for KI, ettersom barns tegninger gjerne er ganske abstrakte, men i dette prosjektet finner teknologien leddene i tegningen og bruker dem til å animere hopp og dans.

Du kan selv sende inn ditt barns tegninger til animering her, og laste ned en video av deres animerte tegning for å dele med familie og venner. Eventuelt kan du også samtykke til at tegningen kan brukes til å videre lære opp KI-modellen.

Hvis du lurer på hva dette betyr for din bedrift, eller vil ha hjelp med markedsføring av dine tjenester/produkter, ta kontakt for å avtale en prat.

Kontakt oss

Legg igjen en kommentar