Lesestoff

Innlegg om:

Kunstig intelligens

5 AI-verktøy markedsførere bruker i 2023

Kunstig intelligens (AI) har revolusjonert måten vi tenker på markedsføring. AI-verktøy har gjort det mulig å automatisere mange av de repeterende og tidskrevende oppgavene ved markedsføring, slik at markedsførere kan fokusere på mer kreative og strategiske oppgaver.

Les mer